9/26 DBA Varsity v. Hanover 28-0 - Kristine McKowen